مشاوره رایگان
09194873477
در سراسر کشور
1398 پنجشنبه 31 مرداد
 آخرین اخبار


اخبار و اطلاعیه ها

آیات ‌الاحکام حقوق ثبت

آیات ‌الاحکام حقوق ثبت
آیات ‌الاحکام حقوق ثبت با راهنمایی وکیل کرج

خداوند در سوره‌ی بقره آیه‌ی ۲۸۲ می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، اگر وامی به یکدیگر تا سرآمد معینی دادید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای میان شما به عدالت بنویسد. آیه‌ی مذکور به‌صراحت به تنظیم سند و تنظیم‌کننده و شرایط مربوط به آن اشاره دارد.

وکیل کرج