درخواست خود را ثبت نمایید

   
   


مشاوره رایگان
09194873477
در سراسر کشور
1398 سه شنبه 19 آذر
 آخرین اخبار


اخبار و اطلاعیه ها

اهداف ثبت املاک

اهداف ثبت املاک
اهداف ثبت املاک با بیان وکیل کرج

برای تعیین و محفوظ بودن مالکیت مالکان و حقوق صاحبان حقوق نسبت به آنها.
سهولت اخذ مالیات اراضی از صاحبان آنها و برقراری نظم مالیاتی املاک و حفظ حقوق عمومی.
 استقرار و استحکام مالکیت اموال غیرمنقول و ایجاد امنیت قضایی برای صاحب ملک.

وکیل کرج