مشاوره رایگان
09194873477
در سراسر کشور
1398 پنجشنبه 31 مرداد
 آخرین اخبار


اخبار و اطلاعیه ها

مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی چیست ؟

مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی چیست ؟
مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی چیست ؟

در مبحث مشاوره حقوقی خانواده ، ابتدا تعریفی از دعاوی خانوادگی ارائه می دهیم.منظور از دعاوی خانوادگی در قانون، دعاوی مدنی بین زن و شوهر و فرزند و اجداد پدری و وصی و قیم است. دعاوی خانوادگی مربوط به جهیزیه و مهریه زن، حجر، اولاد و امور حسبی ناشی می شوند. حقوق خانواده دارای مشاور در این امر با نام مشاور حقوقی دعاوی خانوادگی می باشد که می تواند به راهنمایی و حل اختلاف کمک نماید.دعاوی خانوادگی در ۱۸ بند آمده اند که از جمله این قوانین موارد نامزدی و خسارات ناشی از آن، اهدای جنین و تغییر جنسیت می باشد. امروزه مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی بسیار فراگیر شده و پاسخگویی به این نیاز بصورت یک امر ضروری در آمده است.خانواده عرفا و حقوقا پس از یک ازدواج تشکیل می شود. طبق قانون مدنی در ایران ازدواج می تواند دائمی و یا موقت و منقطع باشد.

مشاوره حقوقی