درخواست خود را ثبت نمایید

   
   


مشاوره رایگان
09194873477
در سراسر کشور
1398 سه شنبه 19 آذر
 آخرین اخبار


اخبار و اطلاعیه ها

قوانین مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی

قوانین مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی
قوانین مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی

قوانین دعاوی حقوق خانواده هم در اسلام و هم در حقوق ایران، بخش اساسی از احکام و قوانین را به خود اختصاص داده است و در طول سالیان اخیر، تغییرات بسیاری در قوانین حقوق خانواده داده شده است.در قوانین مدنی ایران، کلیه مباحث و قوانین دعاوی حقوق خانواده مانند طلاق و نکاح و … بر طبق نظریه های فقهای شیعه عمل شده است.در مورد قوانین حقوق خانواده در ایران حمایت قانونی بسیاری برای نهاد خانواده وجود دارد. تشکیل دادگاه های صلاحیت برای حفظ خانواده قرار داده شده و  مشاوره حقوقی کرج به تمامی موارد و مطالب مربوط به قوانین خانواده و زوجین بصورت کامل و اساسی پرداخته شده است.انکاح شامل قوانین خاصی از جمله خواستگاری، نفقه، مهریه، حضانت فرزند و … می باشد. قبل از نکاح و موارد مربوط به آن نیاز به مشورت با مشاوره حقوقی خانواده احساس می شود. چرا که با بوجود آمدن شرایط مختلف، قوانین مشاوره حقوقی تغییر می کنند.


استفاده از مشاوره حقوقی خانوادگی:
مسایل حقوقی اصولآ به یک مورد ختم نخواهد شد و پس از شکافته شدن موضوع ممکن است در همین دسته ولی با حقوق دیگری و نام حقوقی دیگر، مشهود شود. در اینجا ، انواع نکاح وجود دارد که هر کدام شرایطی را دارا هستند،که به طور مثال نکاح موقت در کشورهای غربی وجود ندارد.اگر میخواهید نا برابری ها و خطراتی که در آینده ممکن است در زندگی زناشویی (چه برای مرد و چه برای زن) پیش نیاید و اگر خواهان حقوق مساوی هستید، حتمآ قبل ازدواج مشاوره حقوقی رایگان بگیرید،

این امر و موضوع باعث میشود خیلی از قوانینی که جزیی از حق و حقوق شما هستند، آشکار شود.
قوانین ازدواج را مطالعه کنید قبل از آنکه بخواهید با خوشبینی و بی اطلاعی وارد یک زندگی شوید . این قوانین و قوانین دیگری را که باید بدانید، ضرورت مشورت با افراد متخصص را یادآور میکند.

مواردی که مربوط به مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی می شوند عبارتند از:
  • دعاوی طلاق (صدور گوهی عدم سازش، ثبت طلاق، ثبت رجوع از طلاق، مطالبه مهریه)
  • دعاوی نکاح (فسخ و ابطال نکاح)
  • دعاوی زوجیت (اثبات زوجیت)
  • دعاوی ازدواج (تنظیم سند رسمی ازدواج، درخواست تجویز ازدواج)
  • دعاوی حضانت (قبول و سلب حضانت)
  • دعاوی قیومت
  • دعاوی نامزدی (مطالبه و استرداد هدایا)
  • دعاوی نفقه (مطالبه و ترک نفاق)
  • دعاوی نحله (مطالبه اجرت المثل ایام زندگی)
  • دعاوی تمکین


خدمات موسسه حقوقی

    مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری قبل از هر اقدامی و تشریح پررونده.
    تشریح روند اجرایی پررونده و مدت زمان آن.
    استفاده از مزایای روانشانسی مشاوران.
    مذاکره و پیگیری مستمر پرونده تا رسیدن به نتیجه .
    پرداخت حق الوکاله متناسب با پرداختی های موکلین.
    پاسخ گو بودن وکلای مجموعه در ساعات تعریف شده.
    تسریع در روند ثبت دادخواست.
    تلاش جهت مصالحه و صلح و سازش